Solid Üretim

Toz ve Granül Karışım Mikseri

Toz ve Granül karışım Mikseri

Toz karıştırıcı uygulamalarında küçük katkı maddelerinin dispersiyonunu gerektiren durumlarda veya tozun yığılma ve katılaşma yapabileceği türden hammaddelerin karıştırılması işleminde V tipi karıştırıcılar kullanılmaktadır.

Bu karıştırıcıların hazneleri birbiri içine geçmiş durumda olan iki adet tüpten oluşmakta ve bu haznenin içerisinde bir adet karıştırıcı mil bulunmaktadır. Mil üzerindeki sabit kanatçıklar yığılma veya katılaşmayı engellediği gibi kırma işlemi de yapmaktadır. İsteğe bağlı olarak PLC otomasyonlu veya manuel kumandalı olarak imal edilmektedir. Genel olarak 150 lt kapasiteye kadar olan karıştırıcılarda tek taraftan hazne yataklaması yapılmakta, daha yüksek kapasiteli karıştırıcılarda hazne iki taraftan yataklanmaktadır. Konik karıştırıcılar, kuru toz hammadde ve granüllerin homojen karıştırılmasında kullanılan karıştırıcı tiplerinden biridir. Konik hazne 2/3 ‘ü kadar ürünle doldurulur ve ayarlanan hızda karıştırma işlemini yapar.

Konik karıştırıcılar yükleme ve boşaltma süreleri bakımından konteyner karıştırıcılardan yavaş olmakla beraber, kapasite bakımından konteyner karıştırıcılardan yüksek kapasitelerde imal edilebilmektedir.